B. Erdős, M., B. Ákos Vass, és R. Jávor. „A Szakmai identitás, Mint a szociálismunkás-képzés Egyik kulcskérdése”. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, köt. 8, sz. 1, 2021. június, doi:10.29376/parbeszed.2021.8/1/6.