B. Erdős, M., Vass, B. Ákos és Jávor, R. (2021) „A szakmai identitás, mint a szociálismunkás-képzés egyik kulcskérdése”, Párbeszéd: Szociális munka folyóirat, 8(1). doi: 10.29376/parbeszed.2021.8/1/6.