Budai, I. és Szöllősi, G. (2017) „Párhuzamosságok vs. metszéspontok: Gondolatok a szociálpedagógiai diskurzushoz”, Párbeszéd: Szociális munka folyóirat, 4(4). Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6027 (Elérés: 27november2020).