macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
MUSIC EDUCATION OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS OF BALLET PEDAGOGY AT THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTY OF MUSIC
Megjelent március 15, 2021
15-20.

Balettpedagógia alapszakos hallgatók zeneoktatása a Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán

Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán a balettpedagógia szak, a 2010/2011-es akadémiai évben indult, klasszikus balett és kortárstánc szakirányon. A képzési programok előkészítése ...során kiemelt figyelmet fordítottak a zenei tantárgyak leendő táncosok és táncoktatók képzésébe való bevonására. A tanulmányok első évében a zenei alapozás a Zeneelmélet kötelező tárgy kereteiben történik. A továbbiakban a hallgatóknak lehetőségük nyílik a zenetörténetet és zeneelméletet, a népzenét bemutató fakultatív tantárgyak választására. E tanulmányok keretében a zenét tágabb kulturális kontextusban, a zene- és táncművészet összefüggéseinek aspektusából ismerhetik meg.

Музыкальное образование студентов бакалавриата балетной педагогики на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье

Обучение балетной педагогике (классический балет и современный танец) на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье началось в 2010/2011 учебном году. В процессе подготовки учебных программ особое внимание уделялось вопросу включённости музыкально-теоретических и исторических дисциплин в комплексное обучение будущих профессиональных танцоров и педагогов балета и современного танца. На первом курсе студенты получают базовое музыкальное образование, изучая обязательный предмет Теория музыки. Затем у студентов появляется возможность расширить свои знания путём самостоятельного выбора предметов из области музыкальной теории, истории и эстетики, а также музыкального фольклора, что способствует осознанию более широкого культурного контекста и взаимосвязи между музыкальным и танцевальным искусствами.

Teljes absztrakt mutatása
45
20
1 - 1 a 1 tételből