macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ MAKEDÓNOK KULTURÁLIS MÚLTJA
Megjelent március 15, 2019

Absztrakt

Az 1948-ban és 1949-ben Magyarországra érkező égei-makedóniai menekültekről szóló források hiányosak és sokfélék. Nikolovszki Riszto történész, mint egykori gyermek-menekült, betekintést enged a görög kisebbségen belüli maced...n kisebbség kulturális múltjába 1948-tól kezdődően, bemutatva a kiadványokat és kulturális programokat.

Abstract

The data about the Aegean Macedonian refugees who arrived to Hungary in 1948 and 1949 are insufficient and diverse in the different sources. Historian Risto Nikolovski, as a former child-refugee, gives insight into the cultural past of the Macedonian minority, from 1948, describing the written papers, books and cultural programs of the Aegean Macedonian people in Hungary.

Teljes absztrakt mutatása
11
4
AZ ILINDEN-FELKELÉS ÉVFORDULÓJÁRA
Megjelent augusztus 19, 2020
47-50.

Absztrakt

A cikk szövege az Illés-napi felkelés (vagy Ilinden-felkelés) beloianniszi megünnepléséhez kapcsolódik. Beloiannisz faluban nem csupán görög, hanem macedón kisebbség is él. A cikk szerzője a falu macedón kultúrájának ápolója. Minden évben ünnepséget szervez az Illés-napi felkelésről való megemlékez...sre. A cikkben a felkelés 114. évfordulója alkalmából írt beszéde olvasható. 

Abstract

The text of the article is related to the celebration of the St. Elijah’s Day Uprising (or Ilinden Uprising) in Beloiannis. In the village of Beloiannis there exists not only Greek but also Macedonian minority. The author of the article is a nurse of the Macedonian culture of the village. Every year he organizes a ceremony to commemorate the St. Elijah’s Day Uprising. The article contains his speech on the occasion of the 114th anniversary of the uprising.

Teljes absztrakt mutatása
40
7
1 - 2 a 2 tételből