macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

Keresés

MACEDÓNIA ÉS AZ EURÓPAI POLITIKA – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
20-27.

Absztrakt

A cikk részletes áttekintést ad az 1991-ben függetlenné vált Macedónia területének politikai vonatkozásairól, függetlenedési törekvéseiről, megvilágítva és tágabb kontextusba helyezve a jelenlegi állam történelmét. A cikk íve az 1875-ben kezdődött, az Oszmán Birodalomtól való függetlenedésért kitört népfelkeléstől napjainkig haladva, módszeresen követi az eseményeket, a nagyhatalmak döntéseinek szemszögéből és a helyi történelem szemszögéből is, egészen a 2019-es névváltoztatásig. Az írás két részben jelenik meg, ebben a számban és a következő számban.

Abstract

The article provides a detailed overview of the political aspects and aspirations for independence of the territory of Macedonia, which became independent in 1991, illuminating and placing the history of the current state in a broader context. The arc of the article, from the popular uprising that began in 1875 for independence from the Ottoman Empire to the present day, systematically follows events, both from the perspective of the decisions of the great powers and from the perspective of local history, until the 2019 name change. The article is published in two parts, in this issue and in the next issue.

107
131
GESCHICHTE UND CHARAKTERZÜGE DER PRIVATRECHTSENTWICKLUNG IN MAZEDONIEN
1-12.

A szerző a korai bizánci forrásoktól kezdődően bő szakirodalmi megalapozással kiváló áttekintést ad a macedón magánjog fejlődéséről. A korai forrásokat követően ismerteti az első világháború és a második világháború utáni történetet, majd pedig a macedón szuverén állam létrejötte utáni időt tárgyalja. Az egyes új rendelkezéseknél ismerteti a jogszabályalkotás mintáit, kiemelve a római jog 20. századra is kiható befolyását. Az írás unikális, jellegénél fogva ilyen formában még meg nem jelent tudományos eredményeket tartalmaz.

The author gives an excellent overview of the development of Macedonian private law, starting from the early Byzantine sources and with a rich literature. Following the early sources, the history of the First and Second World Wars is described, and the period after the establishment of the Macedonian sovereign state is discussed. For each of the new provisions, it describes the patterns of law-making, highlighting the influence of Roman law into the 20th century. It is unique in that it contains scholarly results that have never been published in this form before.

7
6
MACEDÓNIA ÉS AZ EURÓPAI POLITIKA – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS II.
13-27.

Macedónia és az európai politika – történeti áttekintés II.

A cikk részletes áttekintést ad az 1991-ben függetlenné vált Macedónia területének politikai vonatkozásairól, függetlenedési törekvéseiről, megvilágítva és tágabb kontextusba helyezve a jelenlegi állam történelmét. A cikk íve az 1875-ben kezdődött, az Oszmán Birodalomtól való függetlenedésért kitört népfelkeléstől napjainkig haladva, módszeresen követi az eseményeket, a nagyhatalmak döntéseinek szemszögéből és a helyi történelem szemszögéből is, egészen a 2019-es névváltoztatásig. Az írás két részben jelenik meg, ebben a számban és a következő számban.

Macedonia and the politics of Europa – an historical overview II.

The article provides a detailed overview of the political aspects and aspirations for independence of the territory of Macedonia, which became independent in 1991, illuminating and placing the history of the current state in a broader context. The arc of the article, from the popular uprising that began in 1875 for independence from the Ottoman Empire to the present day, systematically follows events, both from the perspective of the decisions of the great powers and from the perspective of local history, until the 2019 name change. The article is published in two parts, in the previous issue and in this issue.

47
35 19
MAKEDONYA'DA ÖZEL HUKUK GELIŞIMININ TARIHI VE ÖZELLIKLERI
43-53.

Absztrakt

A magánjog fejlődésének története és jellemzői Macedóniában

A cikk végigköveti Macedónia területén a magánjog alakulását, az ókori előzményektől, vagyis a római jog közvetlen hatásaitól kezdve, a bizánci jogtörténet, a Szerb-Horváth-Szlovén királyság, majd Jugoszláv Királyság, valamint a szocialista Jugoszlávia fejlődési állomásain keresztül, érintve a „Jugoszláv állam” egységességének kérdéseit. Végül a cikk, Macedónia 1991-es függetlenedése óta eltelt időszakot teszi részletes elemzés tárgyává a mai Észak-Macedón köztársaság napjaiig. A cikk írója a római jog nemzetközileg elismert szakértője.

Abstract

History and characteristics of private law development in Macedonia

The article traces the development of private law on the territory of Macedonia, starting from the ancient antecedents, ie the direct effects of Roman law, through the developmental stages of Byzantine law, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, the Kingdom of Yugoslavia and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, discussing even some issues of issues of unity. Finally, the article examines the period since Macedonia's independence in 1991 to the present day in the Republic of North Macedonia. The author of the article is an internationally recognized expert in Roman law.

47
28