Nagy, Z., Laoues-Czimbalmos, N. és Müller, A. (2018) „A SZOCIOÖKONÓMIAI HÁTTÉRVÁLTOZÓK SZEREPE A NETFIT MÉRÉSBEN”, Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 4(4), o. 33–44. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7947 (Elérés: 15 április 2021).