Balázs-Földi, E. (2018) „FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ HR-ESZKÖZÖK”, Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 4(4), o. 7-17. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7944 (Elérés: 22szeptember2020).