Žolnová, J. (2020) „FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK OKTATÁSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVBEN”, Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 6(1), o. 103–112. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7036 (Elérés: 24 június 2021).