Különleges, T. (2021) „ RÖVID BESZÁMOLÓ A »KREATIVITÁS-ELMÉLET ÉS GYAKORLAT (2021« NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS ONLINE KONFERENCIÁRÓL”, Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 7(4), o. 117–118. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/10552 (Elérés: 7 december 2022).