Žolnová, J. (2020). FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK OKTATÁSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVBEN. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 6(1), 103–112. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7036