1.
Kevey B, Barna C. A hazai Felső-Tisza-vidék fehérfűz ligetei (Leucojo aestivi-Salicetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). kitaibelia [Internet]. 2016. január 1. [idézi 2021. október 27.];21(1):78–100. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8075