1.
Korda M, Schmidt D, Vidéki R, Haszonits G, Tiborcz V, Csiszár Ágnes, Zagyvai G, Bartha D. A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről. kitaibelia [Internet]. 2017. július 1. [idézi 2022. november 29.];22(2):304–316. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/7589