1.
Kevey B. A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). kitaibelia [Internet]. 2020. április 16. [idézi 2020. augusztus 6.];25(1):57–78. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/5722