Vojtkó, A., és T. Farkas. „Florisztikai Adatok Észak-Magyarországról II. Északi-Cserehát és Felső-Bódva-völgy”. Kitaibelia, köt. 26, sz. 1, 2021. április, o. 31–48, doi:10.17542/kit.26.31.