Korda, M., D. Schmidt, R. Vidéki, G. Haszonits, V. Tiborcz, Ágnes Csiszár, G. Zagyvai, és D. Bartha. „A Gagea Minima és a Dictamnus Albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, Valamint további Florisztikai Adatok Az Alföldről”. Kitaibelia, köt. 22, sz. 2, 2017. július, o. 304–316, doi:10.17542/kit.22.304.