Süveges, K., A. Takács, T. Nagy, A. Schmotzer, és J. Koscsó. „Florisztikai Adatok a Tiszántúl északi pereméről II.: Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík”. Kitaibelia, köt. 25, sz. 2, 2020. augusztus, o. 169–186, doi:10.17542/kit.25.169.