Csiky, J., K. Baráth, P. Barna, Éva Csikyné Radnai, J. Deme, C. Szigetvári, T. Wirth, and D. Kovács. “Contributions to the Atlas Florae Hungariae X.”. Kitaibelia, vol. 25, no. 1, Apr. 2020, pp. 101–106, doi:10.17542/kit.25.101.