Kevey, B. „A Csepel-Sziget fehérnyár-Ligetei (Senecioni Sarracenici-Populetum Albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)”. Kitaibelia, köt. 25, sz. 1, 2020. április, o. 57–78, doi:10.17542/kit.25.57.