Bérces, S., S. Bíró, A. Novák, A. Halász, G. Dudás, és D. Pifkó. „A Magyar méreggyilok (Vincetoxicum Pannonicum) állományfelmérése (2001–2019)”. Kitaibelia, köt. 25, sz. 1, 2020. április, o. 9–18, doi:10.17542/kit.25.9.