Vojtkó, A. és Farkas, T. (2021) „Florisztikai adatok Észak-Magyarországról II. Északi-Cserehát és Felső-Bódva-völgy”, Kitaibelia, 26(1), o. 31–48. doi: 10.17542/kit.26.31.