Bátori, Z., Erdős, L., Tölgyesi, C. és Aradi, E. (2014) „Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I”., Kitaibelia, 19(1), o. 89–104. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8983 (Elérés: 31 március 2023).