Csiky, J., Atkári, B., Deme, J. és Csikyné Radnai, Éva (2014) „Mohaflorisztikai érdekességek a Nyugat-Mecsekből”, Kitaibelia, 19(1), o. 29–38. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8970 (Elérés: 13 május 2021).