Schmidt, D., Nótári, K. és Korda, M. (2014) „Kiegészítő adatok a Soproni-hegység és előtere flórájához”, Kitaibelia, 19(2), o. 239–242. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8901 (Elérés: 13 május 2021).