Süveges, K. (2020) “Florisztikai adatok a Tiszántúl északi pereméről II.: Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík”, Kitaibelia, 25(2), pp. 169–186. doi:10.17542/kit.25.169.