Takács, A. (2018) „200 éve született Hazslinszky Frigyes Ágost”, Kitaibelia, 23(1), o. 3–7. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/7130 (Elérés: 9 augusztus 2022).