Nagy, József, és Csaba Németh. 2017. „A Pseudoleskea Saviana (De Not.) Latzel Lombosmoha Magyarországon”. Kitaibelia 22 (2):272–285. https://doi.org/10.17542/kit.22.272.