Kevey, Balázs. 2020. „A Csepel-Sziget fehérnyár-Ligetei (Senecioni Sarracenici-Populetum Albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)”. Kitaibelia 25 (1):57–78. https://doi.org/10.17542/kit.25.57.