Bátori, Z., Erdős, L., Tölgyesi, C., & Aradi, E. (2014). Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. Kitaibelia, 19(1), 89–104. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8983