Korda, M., Schmidt, D., Vidéki, R., Haszonits, G., Tiborcz, V., Csiszár, Ágnes, Zagyvai, G., & Bartha, D. (2017). A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről. Kitaibelia, 22(2), 304–316. https://doi.org/10.17542/kit.22.304