Csiky, J., Baráth, K., Csikyné Radnai, Éva, Deme, J., Wirth, T., Zurdo, . J. A., & Kovács, D. (2018). Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. Kitaibelia, 23(2), 238–261. https://doi.org/10.17542/kit.23.238