Kevey, B. (2018). Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. Kitaibelia, 23(2), 218–237. https://doi.org/10.17542/kit.23.218