Schmotzer, A. (2019). Adatok a Heves–Borsodi-sík flórájához I. Erdei, erdőssztyepp- és sztyeppfajok elterjedése. Kitaibelia, 24(1), 16–65. https://doi.org/10.17542/kit.24.16