Kevey, B. (2020). A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). Kitaibelia, 25(1), 57–78. https://doi.org/10.17542/kit.25.57