(1)
Bátori, Z.; Erdős, L.; Tölgyesi, C.; Aradi, E. Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. kitaibelia 2014, 19, 89-104.