(1)
Korda, M.; Schmidt, D.; Vidéki, R.; Haszonits, G.; Tiborcz, V.; Csiszár, Ágnes; Zagyvai, G.; Bartha, D. A Gagea Minima és a Dictamnus Albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, Valamint további Florisztikai Adatok Az Alföldről. kitaibelia 2017, 22, 304–316.