(1)
Kevey, B. A Csepel-Sziget fehérnyár-Ligetei (Senecioni Sarracenici-Populetum Albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). kitaibelia 2020, 25, 57–78.