Search



Show Advanced search options Hide Advanced search options
Csikesz Sándor teológiai professzor, a debreceni Tisza István magyar királyi Tudományegyetem 1937/38. évi rector magnificusa
Published June 21, 2019

Csikesz Sándor a debreceni Tisza István Magyar Királyi Tudományegyetem Hittudományi Karának egyik
legnagyobb koncepciójú és legtevékenyebb alakja volt a XX. század első felében. 1921-től lett a Debreceni
Lelkészképző Intézet tanára, majd 1923-ban kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Nemzetközi megbízatásain
t...úl sok más egyházi és világi tisztséget is betöltött. Csikesz Sándor professzor, mint a tudományszervezés
és a református tudománypolitika erős egyénisége jelentős teológiai műhelyt hozott létre. Kétszer viselt
dékáni címét, az 1937–38. tanévben pedig a Debreceni Egyetem rektorává választották. Ekkor ünnepelte
a Református Kollégium és a Debreceni Egyetem a Kollégium fennállásának 400. évfordulóját. Csikesz
Sándor egyetemi tanársága alatt nem volt az egyetemen olyan reformmozgalom, építés vagy újjáépítés,
amelynek ne lett volna bátor élharcosa.

Show full abstract
253
293
A reformáció korának oktatástörténeti hatása Debrecenben
Published August 14, 2018
161-166

A reformáció korának oktatástörténeti hatása Debrecenben

120
213
Jubileumi programok a 475 éves Debreceni Református Kollégium intézményeiben
Published July 18, 2018
198-205

ANNIVERSARY PROGRAMS IN THE INSTITUTES OF THE 475-YEAR-OLD REFORMED COLLEGE OF DEBRECEN. he Reformed College of Debrecen celebrated its 475th anniversary in 2013. he College is a unique and interesting institute of Hungarian school system. It is a national historical site, where the reformed heritage of the 16th c...entury, the values of Puritanism of the 17th century, and the intellectual efervescence of the 18th century are commemorated. Anational historical site where the victims of the freedom ight for our independence in 1848–49 are kept alive and where the College’s mission to foster talent even during the turbulent times of the 20th century is remembered. Today teaching activities are present on all levels of public and higher education from the kindergarten to the university.

Show full abstract
69
63
1 - 3 of 3 items