SearchShow Advanced search options Hide Advanced search options
The Student Associations of the University of Budapest at the End of the World War and during the Aster Revolution
Published June 30, 2020
106-125

A tanulmány a budapesti egyetem régi és új diákegyesületeinek tevékenységét, és az első világháborúban részt vett katona diákok hazajövetel utáni egyetemi életét mutatja be, valamint részvételüket az őszirózsás forradalomban. Bemutatja a hagyományos diákegyesületek mellett létrejött új – vagy régóta működő... – baloldali diákegyesületeket, törekvéseiket, eredményeiket. Megpróbál rávilágítani az új egyesületek létrejöttének okaira, a két diákcsoportosulás eszmei ellentéteire, sőt ellenségeskedésére, eltérő gondolkodásuk gyökereire, ideáljaikra, valamint arra is, hogy mi volt a közös a diákság elvárásaiban. Bemutatja, hogy milyen események vezettek az újabb egyesületek megszűnéséhez. Ezekből a fiatalokból alakult ki a későbbi értelmiségi réteg, már innen ered politikai megosztottságuk, ezért fontos megismerni azokat a tényezőket, amelyek meghatározták mindkét csoport korai politikai elköteleződését.

Show full abstract
68
146
Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti egyetemi körben (1888–1899)
Published March 13, 2019
78 - 89

Political Struggles at the Turn of the Century in the University Circle of Budapest 1888–1898. The study presents details about the activities of the, so far quite unknown, University Circle of Budapest in the last decade of the 19th century. Its source is the Egyetemi Lapok university periodical, voicing the political views of the youth. In ...the writings thereof, the author tries to find sings of how the university students became divided, which manifested itself in the anti-Semitic cross movement in the first year of the new century, in 1901. What led to the principally liberal Hungarian bourgeoisie and gentry youth interested in politics separating itself, or even turning against, their Jewish counterparts, formulating their own interests against them? The Budapest University was one of the prominent locations of the assimilation process of the Jews concentrated in the capital, and the roots of the dividedness of the Hungarian intellectuals may be found in the events, and intellectual reactions, that took place at that time.

Show full abstract
124
106
1 - 2 of 2 items