Search



Show Advanced search options Hide Advanced search options
ARS DISPUTANDI AND RHETORIC IN EARLY MODERN DISPUTE LITERATURE OF THE BALTIC SEA REGION
Published December 28, 2021
32-59

A tanulmány bevezetésképpen a disputációkutatás utóbbi két évtizedben tapasztalható fellendülésével foglalkozik, ami a könyvtári katalógusok és a nagy szöveg-korpuszok digitalizálásának köszönhetően a kora újkori disszertációk gyorsan előrehaladó feltárását tette lehetővé, valamint megemlékezik az e szövegmű...faj szempontjából meghatározó szomszédos diszciplínákról, a logikáról és a retorikáról, s felvillantja ezek egymáshoz való viszonyát. Az ezt követő fejezetek a 17. és 18. századi disputációs kultúrát vizsgálják a greifswaldi, rostocki és königsbergi egyetemeken, valamint a gdanski Athenaeumban. Mind a négy főiskola esetében kimutathatók sajátosságok: így Greifswaldban a német nyelv eseti használata a disszertációkban, Rostockban a disputatiókkal összefüggő jogi program-szövegek feltűnő gyakorisága, Gdanskban a disszertációkban fellelhető gratulációk gazdagon fejlett kultúrája, míg Königsbergben a a filozófiai fakultás disputációs irodalmának széles műfaji spektruma tekinthető jellegzetesnek.

Show full abstract
61
47
EARLY MODERN DISPUTATIONS AND DISSERTATIONS IN AN INTERDISCIPLINARY AND EUROPEAN CONTEXT
Published June 29, 2021
238-244

Book review by Ádám Hegyi

129
83
1 - 2 of 2 items