SearchShow Advanced search options Hide Advanced search options
A Debreceni Református Kollégium 17. századi professzorainak neolatin halotti költeményei
Published June 21, 2019

A korabeli alkalmi költemények (például az üdvözlő versek, esküvői és halotti költemények) kiváló betekintést engednek Debrecen 17. századi protestáns szellemi műveltségébe és a korabeli értelmiség közötti kapcsolatokba: A 17. század utolsó évtizedeiben különösen utóbb említettek váltak népszerűvé Debrecenbe...n, hiszen hét halotti költemény-gyűjtemény is megjelent 1679–1700 között 1. Sympathia Memoriae (1679,
Köleséri Mihály halála alkalmából), 2. Lamentum Metricum (1681, Mártonfalvi Tóth György halálakor),
3. Parentatio lugubris (1681, Nógrádi Mátyás elhunyta okán), 4. Brabaeum vitae (1683, Köleséri Sámuel temetésére), 5. Hedera Poëtica (1686, Felvinczi Sándor elhunyta után), 6. Epicedium perennitati (Szenczi
A. Pál halála alkalmából), 7. Honor Posthumus (1700, Szilágyi Tönkő Márton elhunyta alkalmából).
Tanulmányunk két kiválasztott kötet (Parentatio lugubris, Honor Posthumus) vázlatos áttekintésével és a kollégiumi professzorok halotti költeményeinek részletes filológiai elemzésével igyekszik képet adni a 17. századi Debrecen értelmiségének nyelvi műveltségéről, költői teljesítményeiről és kapcsolatrendszeréről.

Show full abstract
66
55
The Neolatin Greeting Poems of the 17th century Professors of the Calvinist College of Debrecen
Published January 14, 2020

The neolatin greeting poems of the 17th century professors of the Calvinist College of Debrecen. Contemporary occasional poems provide an excellent insight into the literacy of the early modern protestant intellectuals in Debrecen and the relationship between members: for example greetings, wedding greetings and mortal poems. In th...e 17th century prints connected to certain members of the intellectuals of Debrecen appeared with a nice number in Hungary and abroad, which were also welcomed by the professors of the Calvinist College in Debrecen. Collegial teachers volumes published in Hungary mostly by Hungarian, while polemical treatises printed abroad by Latin greetings accompanied. In my study I undertake to provide insight into the literacy and relationship system of the professors in Debrecen in the 17th century with detailed philological analysis of some neolatin greetings.

Show full abstract
51
26
1 - 2 of 2 items