Hegyi, Ádám. “Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak Szerepe a Hazai orvostársadalom Ismereteinek alakításában a 18. Században”. Gerundium, vol. 6, no. 3-4, Sept. 2015, pp. 29-40, https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1281.