Hegyi, Ádám (2015) “Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században”, Gerundium, 6(3-4), pp. 29-40. Available at: https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1281 (Accessed: 23January2021).