Hegyi, Ádám. 2015. “Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak Szerepe a Hazai orvostársadalom Ismereteinek alakításában a 18. Században”. Gerundium 6 (3-4):29-40. https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1281.