Mudrák, J., & Zambon, C. (2018). Rugonfalvi Kiss István történelem-professzor, a Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1932/33. évi Rector Magnificusa. Gerundium, 8(4), 3–11. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1447