Mudrák, J. (2015). „Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949): Szerkesztette P. Szabó Béla (Historia Facultatis Iuridicae IV.) Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Debrecen, 2014, 688 lap. Gerundium, 6(3-4), 192-193. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1296