Hegyi, Ádám. (2015). Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században. Gerundium, 6(3-4), 29-40. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1281