P. Szabó, B. (2011). Az 1912. évi XXXVI. törvénycikk „A Debreczeni és a Pozsonyi Magyar Királyi Tudomány Egyetem felállításáról” szövege és miniszteri indokolása. Gerundium, 2(1-2), 135–162. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1201