1.
Tenk A, Surányi B, Nemessályi Z. KÖZÖS EMLÉKEK DEBRECEN ÉS MAGYARÓVÁR AGRÁRFELSŐOKTATÁSÁNAK NAGY TANÁREGYÉNISÉGEIRŐL. GER. 2020;11(3-4):229-243. doi:10.29116/gerundium/2020/3-4/12