(1)
Szögi, L. A Magyar protestáns peregrináció a 16–18. Században. gerundium 2017, 8, 71-78.